Venkovní obklady THERMOWOOD

Ve výrobním programu firmy Oy Lunawood Ltd. mají velmi důležitou pozici profily THERMOWOOD pro vnější obklady budov (fasádní obklady), použitelné pro veškeré exteriérové i interiérové obklady. Jedná se o obkladové materiály vysokého kvalitativního i estetického standardu a dlouhé životnosti bez nutnosti další údržby v průběhu užívání, což je pro tento účel nesmírnou výhodou. Profily pro tyto obklady mají tepelnou úpravu Thermo-D.

Slunolam na terase podhled
Slunolam na terase celková dispozice
Obklad fasády 1
Obklad fasády 2
Obklad fasády 3
Obklad fasády 4
Obklad fasády 5
Obklad fasády 6

Mezi klasické THERMOWOOD palubky napojované perem a drážkou patří profily UTV a UTS.

Zvláštní oddíl ve výrobním programu tvoří palubky na polodrážku, jedná se o profily UYK a UYL.

Speciální místo v nabídce vnějších obkladových profilů mají profily - rovnoběžník SSS a poloviční rovnoběžník HSS, které byly vyvinuty pro zastiňovací (žaluziové) systémy. Oproti předchozím druhům je jejich použití daleko všestrannější. Jejich výhodou je oboustranná pohledovost a je možné jejich použití v prostoru.

Své místo má mezi fasádními obklady také hladký profil SHP 19 x 117 mm, který je možné instalovat s mezerami nebo překládáním přes sebe.

Vnější obkladové profily THERMOWOOD jsou určeny k použití pro všechny druhy staveb od rodinných domů po výškové budovy.

Základní  pravidla  montáže:  Nosný  rošt  může  mít  osovou  vzdálenost  maximálně  600  mm.
Thermowood - tepelně upravené dřevoVnější  obkladové  profily  musí  být  instalovány  jádrovou  stranou  směrem  ven  (zvláštní  pozornost  je  potřeba  věnovat  profilům  SSS,  HSS a SHP). Obklad by měl začínat minimálně 300 mm nad terénem a měla by být dodržena větrací mezera minimálně 25 mm. Profily by měly být kotveny nerezovým  kotvícím  materiálem  nebo  skrytými  sponkami  (možné  jen  u  některých typů). Pokud jsou použity vruty, měly by být otvory předvrtány. Pokud je  použito  hřebíků,  je  doporučeno  kotvit  profily  minimálně  70  mm  od  čela a 10 mm od okraje. Hřebíky i vruty by měly být ukončeny zároveň s povrchem.

 Vnější obkladové profily - tepelně upravené teplotou 212 °C - vhodné pro obkládání budov.